Workshop 9 „Upravljanju i efikasnošću sistema za Proizvodnju” Timisoara

Kompanije koje pružaju regionalne proizvode i usluge, potencijalni kandidati za brend „Made in Banat” i/ ili koje žele da budu pristune na virtuelnom tržnom centru, učestvovale su u Poslovnom Regionalnom Centru CCIA Temiš u prediodu 17.-18.-ti Mart 2015.-te na predavanju o „Upravljanju i efikasnošću sistema za Proizvodnju”. Studije slučaja. Kompanijama iz prekograničnog regiona Rumunije-Srbije koje su učestvovale na događaju bili su predstavljeni: ciljevi, struktura, funkcije i efikasnost sistema za proizvodnju. Toyota proizvodnji sistem predstavio je predmet studije slučaja kojeg su predstavili predavači.