Direcţia Regională de Statistică

Adresa: B-dul Victor Babeş, nr.14, Timişoara, Romania
Domeniu de activitate: instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat
Suportul serviciilor IMM / metode / mijloace: Direcţia Regională de Statistică Timiş  are următoarele atribuţii:
-    asigură culegerea, verificarea, prelucrarea şi analiza datelor statistice de la agenţii economici  şi  sociali pentru cercetările prevăzute în Programul Cercetărilor Statistice aprobat;
-    organizează şi efectuează cercetări statistice cu caracter special cum ar fi: recensăminte, anchete selective şi alte cercetări statistice pe baza dispoziţiilor primite de la I.N S.;
-    organizează instruiri, îndrumă şi acordă asistenţă metodologică unităţilor economice şi sociale pentru completarea formularelor;
-    propune soluţii pentru îmbunătăţirea sistemului de indicatori, a formularelor de colectare a datelor statistice precum şi a metodologiei de organizare şi realizare a cercetărilor  asupra agenţilor economici sau asupra gospodăriilor  populaţiei;
-    asigură aplicarea normelor legale şi a celor stabilite de I.N.S. cu privire la determinarea  şi  publicarea  indicatorilor statistici;
-    informează administraţia publică locală, la solicitarea acesteia, asupra evoluţiei principalilor indicatori de dezvoltare economico-socială şi a principalelor aspecte ce intervin în economia judeţului;
-    editează anuare, breviare, buletine  şi  alte publicaţii  la nivelul judeţului
Telefon: Tel/Fax: +40 0256-493669
E-mail: tele@timis.insse.ro
Website:www.timis.insse.ro