Agenţia pentru Protecţia Mediului Timiş

Adresa: B-dul. Liviu Rebreanu nr.18-18A, Timişoara, Judetul Timiş, cod 300210
Domeniu de activitate: Agentia Nationala pentru Protectia Mediului este institutia de specialitate a administratiei publice centrale, aflata în subordinea Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice cu competente în implementarea politicilor si legislatiei din domeniul protectiei mediului
Suportul serviciilor IMM / metode / mijloace: Portofoliul de servicii al Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timiş constă în:     
•asigurarea suportului tehnic pentru fundamentarea actelor cu caracter normativ, a strategiilor si politicilor sectoriale de mediu armonizate cu acquis-ul comunitar si bazate pe conceptul de dezvoltare durabila;
•implementarea legislatiei din domeniul protectiei mediului;
•coordonarea activitatilor de implementare a strategiilor si politicilor de mediu la nivel national, regional si local;
•reprezentarea in domeniul protectiei mediului in relatiile interne si externe, conform mandatului acordat de catre Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice;
•autorizarea activitatilor cu impact potential asupra mediului si asigurarea conformarii cu prevederile legale;
•asigurarea functionarii laboratoarelor nationale de referinta pentru aer, deseuri, zgomot si vibratii, precum si pentru radioactivitate;
•coordonarea realizarii planurilor de actiune sectoriale si a planului national de actiune pentru protectia mediului.

Telefon: Tel/Fax: +40 0256.491795, 0256.226675
E-mail: office@apmtm.anpm.ro
Website: http://apmtm.anpm.ro