Asociaţia AutomotiVEST

Adresa: Romania, Timisoara , Calea Torontalului, Km 6
Domeniu de activitate: Asociaţia AutomotiVEST, organism neguvernamental, nonprofit, apolitic, cu personalitate juridică, a fost constituită în luna iunie 2007, având misiunea facilitării creşterii competitivităţii de piaţă a membrilor reţelei de tip „cluster” din Regiunea Vest, pentru industria automotive.
Suportul serviciilor IMM / metode / mijloace: Obiectivele specifice, raportate teritorial la Regiunea Vest, ale Asociatiei Automotivest se conturează astfel:
1.Facilitarea generării de produse proprii şi implementarea de inovare la produsele existente prin creşterea calităţii resurselor umane calificate şi prin stimularea cercetării şi a transferului de tehnologie, având ca rezultat creşterea cheltuielilor cu activităţi de CDI însumate a firmelor clusterului şi a firmelor partenere cu 15% până în anul 2020. 2.Sprijinirea îmbunătăţirii proceselor de producţie prin furnizarea de expertiză şi infrastructură necesară pentru implementarea unor servicii specifice pentru producătorii din industria auto. 3.Asigurarea de suport firmelor pentru accesarea de noi clienţi şi pieţe precum şi pentru activitatea marketing şi internaţionalizare în vederea creşterii exporturilor cu 10% până în anul 2020. 4.Pregătirea tranziţiei la electromobilitate prin aplicarea de politici specifice şi lansarea unor proiecte pilot de infrastructură şi mobilitate electrică. Asociaţia Automotivest oferă întreprinderilor din industria construcţiilor de maşini şi subsectorul automotive următoarele servicii: •Serviciul de promovare, comunicare şi internaţionalizare •Serviciul de dezvoltare a furnizorilor •Serviciul de training
Telefon: tel/fax 0256 491981; 0256 491923
Email: raluca.cibu@adrvest.ro 
Persoana de contact: Raluca Cibu-Buzac
Website:   www.automotivest.ro