Clusterul de Energii Sustenabile din Romania - ROSENC

Adresa: Spl. T. Vladimirescu Nr. 33, 300185 Timisoara, Romania
Domeniu de activitate: ROSENC este o asociaţie cu personalitate juridică română, de drept privat fără scop patrimonial, neguvernamentală, non-profit, apolitică şi independentă, care funcţionează potrivit legislaţiei române (OG nr.26/2000) și a statutului său. Scopul Asociaţiei îl reprezintă promovarea României si a Regiunii Vest, pe termen lung, ca lider în sectoarele energiilor regenerabile, eficientei energetice şi noilor energii sustenabile şi participarea în reţelele internaţionale ca partener sau coordonator de proiecte pentru creşterea competitivităţii organizaţiilor din asociaţie, prin cooperare naţională şi internaţională.
Suportul serviciilor IMM / metode / mijloace: Servicii pentru membri
- Funcţii manageriale pentru clusterul ROSENC: informare, marketing, strategii de competitivitate, susţinere a exporturilor, rapoarte, publicaţii, comercializare - Promovarea şi managementul proiectelor de cooperare şi C&D: finanţare / internaţionalizare prioritar în UE, tehnologii, echipe pentru clusterul ROSENC - Încurajare a noilor afaceri în domeniul producţiei şi comercializării produselor integrale ale clusterului ROSENC - Transfer de cunoştinţe & informaţii şi tehnologii pentru clusterul ROSENC şi comunitate - Dezvoltare şi actualizare baze de date pentru clusterul ROSENC: membri, cunoştinţe, proiecte, pagină / portal internet (împreună cu CCIAT), noutăţi despre cluster etc. - Organizare de: cursuri de specialitate, evenimente ştiinţifice şi de afaceri, reuniuni de lucru, simpozioane, standuri comune la târguri naţionale şi internaţionale, premii pentru realizări remarcabile în domeniul clusterului ROSENC
Telefon: 0040 745 055 558
Email: vlad.stanciu@rosenc.ro
Persoana de contact: Director Executiv – ec. Vlad STANCIU
Website: www.rosenc.ro/ro/