Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului

Adresa: Calea Aradului nr.119, 300645 Timişoara, jud. Timiş, România;
Doemniu de activitate: Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timişoara are misiunea: -de a forma specialişti, care să se poată integra rapid într-un mediu concurenţial, printr-o mare capacitate de adaptare la competiţie, schimbare şi inovaţie didactică; -de cercetare ştiinţifică în domeniul dezvoltării rurale, la nivelul performanţelor contemporane, prin realizarea de proiecte ştiinţifice de mare interes şi înscrierea universităţii în circuitul internaţional de valori; şi de consultanţă prin intermediul extensiei universitare. Misiunea sa socială, ca a tuturor universităţilor din lume, constă în transformarea universităţii într-un centru de resurse educaţionale şi de servicii, oferite comunităţii. Conform prevederilor Cartei universitare, USAMVBT promovează parteneriatul cu instituţii de învăţământ superior din ţară şi străinătate, bazat pe principiile libertăţii academice, gândirii libere, pluralismului politic şi respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.
Suportul serviciilor IMM / metode / mijloace: Ofera 13 domenii de licenţă: agronomie, ingineria mediului, biologie, inginerie mecanică, geodezie, horticultură, biotehnologii, silvicultură, inginerie şi management în agricultură, inginerie şi management în alimentaţie publică şi agroturism, medicină veterinară, inginerie industrială, zootehnie; 15 programe de masterat; 4 programe de doctorat. De asemenea, se organizează învăţământ la distanţă (ID) la toate facultăţile, cu excepţia Facultăţii de Medicină Veterinară. Staţiunea Didactică şi Experimentală (SDE) este o unitate autofinanţată, specializată în producerea de sămânţă din verigile superioare şi de material biologic animal pentru asigurarea bazei tehnico-materiale a instruirii studenţilor, desfăşurarea temelor de cercetare, a proiectelor de licenţă şi diplomă şi activitatea productivă. Unitatea de extensie - Extensia reprezintă o oportunitate educaţională, oferită de universităţi celor care nu sunt studenţi dar şi absolvenţilor diferitelor forme de învăţământ superior. Prin intermediul acestei activităţi, universitatea diseminează noi cunoştinţe create În serviciul societăţii, În folosul şi cu scopul dezvoltării acesteia. Rezultatele cercetării ştiinţifice, desfăşurată în universităţi, ajung să fie aplicate şi utilizate concret de către societate. Expozitia Banat Agralim - anuala, cu participare internationala, cuprinde si program conex de conferinte si seminarii. Cercetare:  recunoscută pe plan naţional şi internaţional în unele domenii de cercetare agricolă precum: genetică, biotehnologii în agricultură, în ameliorarea plantelor, managementul sistemelor de agricultură bioecologică etc. Sprijinirea aplicării lor se face prin activitatea de consultanţă agricolă de specialitate acordata de 64 experti.
Telefon: Tel: 0256277001; 0256277009; 0256277122; Fax: 0256200296 
Emailrectorat@usab-tm.ro
Website: www.usab-tm.ro