Directia de Sanatate Publica

Adresa: Str. N. Lenau, nr. 10, 300029, Timişoara
Domeniu de activitate: Autoritatea de reglementare a siguranței alimentară și de control sanitar-veterinar, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Guvernului și în coordonarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Efectuează servicii sanitar-veterinar și a serviciilor publice de stat de siguranța alimentară și activități sanitar-veterinare independente.
Suportul serviciilor IMM / metode / mijloace:
- organizeaza actiuni de educatie pentru sanatatea populatiei;
- exercita atributii specifice de inspectie sanitara de stat prin personalul imputernicit in conditiile legii;
- coordoneaza serviciile de salvare din teritoriu, organizeaza si coordoneaza asistenta medicala in caz de calamitati, catastrofe si situatii deosebite;
- organizeaza culegerea si prelucrarea informatiilor statistice medicale, intocmesc rapoarte care sunt puse la dispozitia Ministerului Sanatatii Publice si autoritatilor locale, potrivit legii, respectandu-se confidentialitatea datelor referitoare la persoane;
- la cererea unor persoane fizice sau juridice, efectueaza servicii privind sanatatea publica , sevicii pentru care percepe tarife potrivit actelor normative in vigoare.
Telefon: Tel: 0256/494680, 494682; Fax: 0256/494667
Email: dspj.timis@dsptimis.ro 
Website: www.dsptimis.ro