Universitatea "Politehnica" Timişoara

Adresa: Romania, 300006 Timisoara, Pta Victoriei No. 2
Domeniu de activitate: Universitatea "Politehnica" din Timișoara, este o Universitate avansată de cercetare și educație, astăzi fiind una dintre școlile tradiționale românești și este recunoscută  la nivel național  și internațional, atât prin activitatea numeroaselor generații de profesori cât și prin activitatea impresionantă a cadrelor universitare de prestigiu.
Suportul serviciilor IMM / metode / mijloace: Structura Universităţii Politehnica din Timisoara include facultăți, departamente, catedre, institute și centre de cercetare, laboratoare, biblioteci, cămine, cantine, baze sportive, servicii tehnice și administrative, o editură și un centru de imprimare, precum și un centru medical pentru studenţi. Cele 10 facultăți ale universității oferă programe de educație pentru aproximativ 13.500 de studenți. În cadrul celor 25 de departamente ale lucrării universitare aproape 700 de cadre didactice și  personal auxiliar și administrativ ajunge la 500 de angajați. Universitatea "Politehnica" din Timișoara este recunoscută având un rol remarcabil cu privire la stadiul de cercetare pe plan național și internațional. Existența și funcționarea unui număr important de centre de cercetare (25), în care echipele de cercetare au pus cu succes în practicarea strategiei de cercetare a instituției, oferă Universitaţi prestigiu internațional și, în același timp, oferă surse de finanțare pentru dezvoltarea sa. Materializarea rezultatelor cercetării în lucrările științifice, brevete sau produse constituie o garanție a competenței instituționale, seriozitatea și profesionalism.
Telefon:+40-256-403000, +40-256-403210; fax.: +40-256-403021
E-mail: rector@rectorat.upt.ro
Persoana de contact: Prof.Dr.Eng. Viorel-Aurel ŞERBAN - rector
Website: www.upt.ro