Novosti i Artikli

Kompanije koje pružaju regionalne proizvode i usluge, potencijalni ka

Kompetitivnost” bila je glavna tema na osmoj radionici održana i organizovana o

20.-og i 21.-og Januara 2015.-te u okviru Privredne Komore Temiš održana je sedm

Između 22.-og do 24.-og Oktobra 2014, Regionalna Privredna Komora Pančevo organi

Između 30.og-31.og Oktobra 2014.-te , Privredna Komora Temiš, u okviru projekta

Između 19-20.0g Novembra  Regionalna Privredna Komora Zrenjanin , partner projekta  "Ma

Stranice