Workshop 8 „Kompetitivnost” Kikinda

Kompetitivnost” bila je glavna tema na osmoj radionici održana i organizovana od strane partnera projekta iz Kikinde u periodu 19.-20.-ti Februar. Srpske i rumunske kompanije koje su učestvovale na događaju i raspravljale se oko  temama o visoko kvalitetnim ekološko prihvatljivih tehnologija i eko efikasnošću: ekonomskim aspektima i održivošću. Subjekti izazvali su interes prisutnih kompanija koje za vreme sesija pitanja i odgovora mogle su da saznaju detalje o ovome.