Strategy (SRB)

Zašto jedan brend “Made in Banat “?
 
        Mnoge analize i statistike pokazuju da 70% od Rumunskog industrijskog izvoza robe je proizvođen u pod ugovorom, dostigavši 90% od proizvoda lakih industrija. U izvoznim proizvodima ugrađene su premalo komponente i materijale proizvedene u državi, proizvodi postignuti sa najnižim platama i koji sadrže nisku ili negativnu dodatnu vrednost. U licu takvih kretanja, potrošnja domaćih proizvoda treba da bude podržana naj jače, posebno u budžetskim potrebama potrošnje .
        Koncept potrošača u vidu poreklom jeste da proizvod proizvedeni u zemlji ili u regionu smatrani su lošeg kvaliteta u odnosu na uvozne proizvode. Iz tog razloga kupuje se strana roba i usluge bez ikakvog opravdanja vrednost za novac. U aktuelnim kontekstu lokalna privredna proizvodnja treba podsticati, domaće, regionalne i nacionalne brendove treba razvijati i promovisati, da bi podstiali potrošnju domaćih proizvoda.
        Projekat " Made in Banat " pojavlja se u takvim društveno - ekonomskim kontekstu gde ohrabrenje populacije da konzumira regionalne proizvode je postao gotovo pamflet. Konkretno, u ovom projektu podstiče se razvoj regionalne produkcije, u rumunskom i srpskom Banatu, naime da promoviše proizvode / usluge kao visokog kvaliteta, koje jeste dokazano davanjem brenda "Made in Banat".
 
        Faze aplikacije brenda "Made in Banat" sastoje se od:
        - identifikacija proizvoda / usluga će da budu overeni i koji će da nose logo "Made in Banat";
        - upisanje logo-a "Made in Banat" kod Državnog Organizama za Pronalaske i Žigove;
        - projektni tim zajedno sa stručnjacima iz organizacija / institucija iz oblasti će postići procedure sertifikacije proizvoda koji će nositi oznaku "Made in Banat";
        - pitanja u vezi sa grupama proizvoda / usluga, proceduralnih i drugih zahteva koje kompanije moraju da ispune kako bi se obezbedio brend će biti šireni tolko kroz medija akcije, koliko i u okviru 10 radionica održanih u Rumuniji i Srbiji. U ovim radionicama, stručnjaci će upoznati učesnike sa brendom "Made in Banat", tako da oni znaju princip projekta i uslove koje preduzeća moraju da ispunjavaju prema sertifikacij;
        - u sedištu PKI Timiš i sedišta partnera će se moći dobiti informacije o implementaciji koncepta "Made in Banat". U ovim lokacijama, kompanije koje žele da dobiju oznaku "Made in Banat", će moći podneti potrebnu dokumentaciju. Osoblje, koje je deo partnerskih organizacija će obraditi dostavljene datoteke;
        - nakon dostavljanja će da se ocene administrativne kriterijume usaglašenosti utvrđene u postupku;
        - takođe, u saradnji sa stručnjacima iz organizacija / institucija u oblasti, će biti posebno provereni proizvodi / usluge nasprem utvrđenoj proceduri.
        Rezultati provere dosijera, proizvoda / usluge će biti poslati prema odobrenju ekspertskoj grupi koja će odlučiti primenu brenda "Made in Banat" propisnim proizvodima / uslugama. Iz ove grupe stručnjaka čine deo predstavnici Zajedničkog Upravnog Odbora (Zajednički Odbor za Praćenje Projekta), predstavnici partnerskih organizacija i stručnjaka iz institucija iz Rumunije i Srbije.
Sredstvima na raspolaganju za projekat biće overene ukupno 11 proizvoda / usluga.
        Proizvodi / usluge koji su primili žig "Made in Banat" biće praćene kako bi nastavile da obezbeđuju uslove za koje su sertifikovane ;
        Drugi proizvodi / usluge mogu dobiti oznaku "Made in Banat" u fazi održivosti projekta.