Partneri

Parteneri
 
Privredna Komora Industrije I Poljoprivrede Timiš, promoter uspešnih preduzeća
        Povoljan i privilegovani geografski položaj u zapadnoj Rumuniji, značajan ekonomski potencijal i dinamično ekonomsko okruženje, atraktivan potencijal investicija, rastuća infrastruktura, visoko kvalifikovana radna snaga, međunarodan način života, multikulturalnost i kosmopolitizam, efikasan i dinamičan javano-privatni partenerjat - su samo neke od prednosti koje čine Temišvar i županiju Timiš dobar izbor za uspešno poslovanje. To je trajan ugled, koji je konsolidovan i ojačan pametnim i konkurentnim ekonomskim razvoju.
        U ovim zadnjim preko 23 godina poslovnog nastavka, Privredna komora industrije i poljoprivrede Timiš ima zaslugu doprineti pobedu ove reputacije.
        Osnovana 1850. godine kroz carove Franca Jozefa visoke odluke i inicijative trgovaca već operativni u tim vremenima je održala aktivitet sve do 1949. godine, kada je komunistička vlast obustavila aktivitet teritorijalnih privrednih komora u Rumuniji. Privredna Komora, Industriju i Poljoprivredu Timiš je prva rumunska komora koja je nastavila sa radom u martu 1990.
        Ispunjavajući svoju misiju kao vođa poslovanja, Privredna Komora Timiš predstavlja i podržava interese svojih članova i poslovnu zajednicu u Timišu, zapadnog regiona, istorijskog Banata i Euroregiona DKMT (Dunav - Kriš - Moriš- Tisa) u okviru uspostavljenih organizacija i inicijativa pod njenom predlogom.
        Privredna Komora Industrie i Poljuprivrede Timiš promoviše i olakšava saradnju između biznisa i institucija lokalne, regionalne i nacionalne samouprave, za razvoj inovacije, prenos tehnologije i povećanje konkurentnosti poslovanja pružeći prilagođene usluge kroz  stvorenih entitetima: Regionalni Biznis Centar, Regionalni Centar za Promociju Zaštita Industrijske Svojine, Regionalni Centar za Standardizaciju, Tehnološki Informativni Centar - COMPETECH, Centar za Promociju i Certifikaciju Klastera, Centar za Održani Razvoj Istorijskog Banata, Centar za Posredovanje sporova.
        Kroz strukture svojih članova koji nose preko 60% prometa Temišvarskog okruga, Privredna Komora Timiš dokazuje da jeste jak poslovni partner, prepoznat partner dijaloga sa deciderima.
        U korist njenih članova Privredna Komora Timiš pokreće jedan veliki i složen informacijonalni  program i obuke za preduzeća o evropskim finansiranju i evropskim regulativama u različitim sektorima. Takođe, Privredna Komora Timiš podržava preduzeća u procesu donošenja odluka u EU po kanalisanju komentara, stavova i zapažanja preko evropskim političarima, organizovanjem panela poslovnog konsaltinga u oblastima od interesa
        Kroz prostog broja evropskih projekata koje ih utrčava, kao koordinator ili partner Privredna Komora Timiš nudi preduzećima besplatne poslove, širok i raznovrstan asortiman usluga koje pokrivaju sve aspekte razvoja biznisa, u zakonodavnom i socijalno ekonomskom kontekstu koji jeste u neprekidnom menjanju: informacione i poslovne mogućnosti, umrežavanje, savetuje, pristup finansiranju, obuka, logistički resursi, promovisanje, organizovanje ekonomskih događaja, itd.
        Zato članstvo Privredne Komore Timiš je najbolja vizit-kartica u odnosu na rumunskim i inostranskim partnerima, dajući im dodatno samopouzdanje .
 
 
 
 
 
        Premijera za rumunsko-srpske granične oblasti, projekat ima kao cilj ponovno pokretanje regionalnih brendova, podizane svesti i podsticanje potrošnje proizvoda pod brendom "Made in Banat” sa povećanjem konkurentnosti malih i srednjih preduzeća koja proizvode specifično regionu.
        Pojačanje kapaciteta promovisanja, inovacije i prodaja regionalnih proizvoda, takođe kao i povećanje kvaliteta proizvoda, promovisanjem rasta malih i srednjih preduzeća u rumunsko-srpskoj graničnoj oblasti, podsticanje prekogranične saradnje i ravnomernog razvoja područja - su specifični ciljevi projekta.
       
        Tradicija, talenat, upornost, tvrdoglavost da bi uvek počeli iznova i moć da transformiše poznata imena su osobine uspešnog poslovanja. Tokom ovog projekata, kompanijama iz rumunsko-srpske granične oblasti kojima će biti nagrađen brend "Made in Banat" će dati istorijskim Banatu svoj ekonomski identitet .
        Projekat "Made in Banat" predstavlja novu prekretnicu u pojačanju odnosa srpsko - rumunske saradnje u svim njenim dimenzijama.
        Zato, želim da zahvalim našim partnerima projekta - ADETIM i Regionalnim Privrednim Komorama u Pančevu, Zrenjaninu i Kikindi, učešće u ovom projektu, što pokazuje još jednom da Banat je model prekogranične saradnje i evropske integracija
        Takođe, bi da želelim celim timu projekta: uspeh, radnu  moć i veru u budućnost !
                                                      
Georgică CORNU
Predsednik PKIPTimiš
 
Savet Županije Timiš, Agencija za Socijalno-Ekonomski Razvoj Timiš – ADETIM
        Agencija za Socijalno-Ekonomski Razvoj Timiš (ADETIM) je ponosna da bude partner u projektu "Made in Banat", čiji je opšti cilj poboljšanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Rumuniji i Srbiji koje proizvode regionalno specifične proizvode.
        Tolko ovih preko 18 godina iskustva u iniciranjem, sprovođenjem i upravljanjem projekata lokalnog ekonomskog razvoja, kolko i izvršene usluge, rezultati u pružanju pomoći MSP sektora i stručno usavršavanje zaposlenih u lokalnoj upravi su vizit-kartice i izraz nadležnosti zaposlenih ADETIM-a.
        ADETIM jeste javna ustanova pod Savetom Županije Timiš. Agencija je jedan od glavnih organizacionalnih instrumenata kojih je Savet Županije Timiš stvorio za privredni razvoj okruga i predstavlja interfejs između lokalne samouprave i privatnog sektora, centra za promovisanje najboljih politika , metoda i praksa ekonomskog razvoja, specijalizovana za okružni ekonomski razvoj.
        ADETIM-ovo iskustvo u sprovođenju projekata ekonomskog razvoja jeste garancija uspeha ovog projekta.
        ADETIM jeste javna ustanova specijalizovana u lokalnom ekonomskom razvoju, sa nadležnosću i odgovornosti u pružanju podrške društveno-ekonomskim razvoju Timiša, za identifikovnje problema koji ometaju ekonomski razvoj okruga Timiš, pronalaženje odgovarajućih rešenja, iniciranje i sprovođenje projekata za rešenje ovih problema.
        ADETIM je akumulirala bogato iskustvo u Programu Prekogranične Saradnje kroz projekte koje je preduzela u ime Saveta županije Timiš ili drugih državnih institucija:
- rehabilitacija okružnog puta Dj 592 Buzias - Nova Pazova, Km 25+000-54+200, L = 29.2km;
- rehabilitacija okružnog puta DJ 682 , Arad – Periam - Saravale - Sannicolau Mare, km 129+200-153+200, L=24,0 km;
- obilaznica grada Buzias L=4,3 km;
- studija izvodljivosti za unapređenje pristupnog puta Cruceni - PFT Tomići IACS;
- modernizacija okružnog puta DJ 592D između Lugoj - Racovita - Bacova , 1+900 km 33 +700; L=31.8 km
        Trenutno ADETIM je uključen kao koordinirajući partner u sledećim projekata:
-       integrisana mreža CBC RO-SE na granici uspostavljanjem / pojačanjem okružnih agencija i promovisanjem ekonomskog razvoja;
- kapitalizacija lokalnog, okružnog, prekograničnog turističkog potencijala, - Temišvar, kapija na području Rumunsko - Srpskog Dunava;
- euro-regionalna saradnja na pojačanju kapaciteta za primenu regenerativne i ušteđene energije - ILET-SAVE Inicijativa za kontrolu potrošnje energije;
- studija izvodljivosti "Regionalni centar intermodalnog transporta robe Temišvar”.
        ADETIM takođe ima važnu ulogu u upravljanju Tehnološkog i Industrijskog Parka Temišvar koji podržava razvoj MSP-ova u sledećim sektorima: softvera, IT, komunikacije, elektronika i elektrotehnika, automobilske industrije, drugih industrija koje koriste čiste tehnologije , proizvodne aktivnosti koje koriste tehnologiju malo zagađujuću tehnologiju, logistiku.
 
Sergiu BĂLAŞA
Direktor ADETIM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regionalna Privredna Komora Pančevo
        Regionalna Privredna Komora Pančevo, čiji su članovi firme, preduzetnici i svi oni koji utrčavaju ekonomske aktivnosti na teritoriji južnobanatskog okruga, ima preko 35 godina iskustva u pružanju kvalitetne usluge orijentisane klijentima: organizovanje prezentacije kompanija i promocije proizvoda, nacionalni i međunarodni sajmovi i izložbe, partnerstva i poslovnih sastanaka, konferencija i tematskih radionica, informacije i poslovni konsalting .
        U svim ovim vremenu, RPK Pančevo je sarađivala i istovremeno poboljšao kvalitet ove saradnje sa svim većim organizacijama i institucijama u zemlji i inostranstvu koji doprinose poboljšanju kvaliteta života i povećanje  konkurentnosti preduzeća u regionu.
        U proteklih 10 godina, privredne komore istorijskog Banata su zajedno učestvovale u uspešnoj realizaciji nekoliko evropskih projekata usmerenih na unapređenje prekogranične saradnje u raznim oblastima aktiviteta.
 
 
 
        Učešće RPK Pančeva u "Made in Banat " znači nastavak duge i tradicionalne saradnje između banatskih privrednih komora.
        Tako da, RPK Pančevo je razvila kao koordinatski partner dva projekta koje finansira IPA Program Prekogranične Saradnje Rumunija - Srbija "Prekogranična inicijativa za istraživanje, razvoj i saradnja između obrazovnih, ekonomskih i naučnih institucija iz istorijskog Banata, kao doprinos unapređenju konkurentnosti i regionalnom identitetu u skladu sa EU standardima" i " Podrška MSP-ova - motor regionalnog razvoja " .
        Zato, mi verujemo da je ovo iskustvo odlična osnova za budući razvoj projekata .
        Integracija Srbije u Evropskoj Uniji i ekonomskim promenama koje treba da se usklade privrednih subjekata, sa fokusom na pametnim i održivim ekonomskom razvoju, zahteva dinamički i neposredni pristup procesa integracije.
        Kao odgovor na zahtevima tržišta EU projekat "Made in Banat" će pomoći u pojačanju konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Srbiji i Rumuniji, putem razvoja i promovisanjem specifičnih regionalnih proizvoda .
 
            Dragan BOSILJ
            Predsednik RPK Pančevo
 
Regionalna Privredna Komor Zrenjanin
        Regionalna Privredna Komora Zrenjanin ima važnu ulogu u Centralnom Banatu, i će podržati, imajući iskustvo od 38 godina i 20 projekata uspešno sprovedena, sprovođenje projekata " Made in Banat ".
        PKI Zrenjanin je razvila nekoliko projekata u partnerstvu sa privrednim komorama u istorijskom Banatu, koji su imali pozitivan uticaj na prekogranične oblasti i pomogli na pojačanju saradnje odnosa između dve zemlje.
 
Milan RADOVANOVICI
Predsednik RPK Zrenjanin
 
Regionalna Privredna Komora Kikinda
        Regionalna Privredna Komora Kikinda jeste ponosna da bude partner "Made in Banat", čiji krajnji cilj je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća u Rumuniji i Srbiji koji proizvode specifično regionu.
        Imamo više od decenije iskustva u implementaciji evropskih projekata u oblasti ženskog preduzetništva i preduzetničkog obrazovanja (Akademija Ženskog Preduzetništva, projekat 03SER01/06/012 finansiran kroz Evropske agencije za rekonstrukciju, u periodu od oktobra 2005 do novembra 2006.), Turizam (Kikinda Mamut, finansiran kroz Evropske Agencije za Rekonstrukciju, novembar 2005 - novembar 2006), povećanje svesti o značaju članstva, razvoju i promociju MSP-ova u EU, povećanju svojoj konkurentnosti u graničnoj oblasti Srbija - Rumunija, druga područja.
        Osim toga, RPK Kikindia je realizovala više od 12 projekata u partnerstvu sa RPK Zrenjanin, Pančevo i kao vodeći partner PKIP Timiš . Evo nekih od njih:
        - “Evro-Regionalno partnerstvo za konkurentnost" (RO 2004/016-943.01.01.02, finansiran kroz CBC Rumunija-Srbija 2004, tokom decembra 2006 - novembar 2007 )
        - "Održivi razvoj prekograničnog istorijskog Banata" (RO 2006/018-448.01.02.06, finansiran kroz CBC Rumunija- Srbija 2006, septembar 2008 - septembar 2009 )
        - "Regionalni centar za održivi razvoj Banata" (RO 2006/018-448.01.01.11, finansiran kroz CBC Rumunija-Srbija 2006 , septembar 2008 - novembar 2009 )
        Uspeh koji su ovi projekti uživali među poslovne zajednice jeste garancija boljeg sprovođenja "Made in Banat".
        Takođe, možemo reći da je PKIP Timiš naš najbolji partner za izvršavanje projekata finansiranih u okviru IPA programa prekogranične saradnje Rumunija - Srbija i biće zadovoljstvo da ponovo radimo sa kolegama iz Temišvara za primenu ovog novog projekta .
 
Tibor SEBEK
Predsednik RPK Kikinda