About Project (SRB)

Projekat Made in Banat
        Privredna Komora, industrije i poljoprivrede Timiš, kao koordinator projekta, u partenerstvu sa Savetom Županije Timiš – Agencija za Socijalno-Ekonomski razvoj Timiš (ADETIM), Regionalna privredna komora Pančevo, Regionalna Privredna Komora Zrenjanin i Regionalna Privredna Komora Industrije Kikinda utrčava Projekat "Made in Banata" za period od 18 meseci, počevši od novembra meseca 2013.
        Projekat se finansira u okviru IPA Program Prekogranične Saradnje Rumunija-Srbija, Prioritet: Ekonomski i socijalni razvoj, Mera 1.3 : Promovisanje razvoja MSP.
        Projekat zadovoljava opšti cilj IPA Program Prekogranične Saradnje Rumunija - Srbija, prateći povećanje sveukupne konkurentnosti privrede u prekograničnoj oblasti.
        Projekat predlaže da traži rešenja na zajedničkim problemima granične oblasti, počevši od nedostatka konkurentnosti.
        Zajedničke aktivnosti projekta imaju kao cilj da donese dodatnu vrednost konkurentnosti u graničnoj oblasti, na primer, radionice o temama kao što su efikasna proizvodnja, upravljanje ljudskim resursima, upravljanje organizacije, kvalitetnim sistemima, inovacije, tehnologije i ekoloških proizvoda, razmena najboljih praksa. Takođe biće stvorena zajedničke baze podataka za koju biće stvorena prekogranična mreža čiji je cilj podržavanje preduzeća, poboljšanje prekograničnog marketinga regionalnih proizvoda pod zajedničkim brendom "Made in Banat". Partnerske aktivnosti će imati kao finalnost razvoj malih i srednjih preduzeća u prekograničnom regionu i povećanje kvaliteta života u zajednicama širom granice unapređenjem proizvoda višeg kvaliteta.
        Opšti cilj projekta je povećanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća koja proizvode proizvode specifične region, Rumunije i Srbije . Projekat želi da smanji raskorak između ova dva regiona sa granice između Rumunije i Srbije tako da MSP-ovi oblasti mogu imati veći tržišni ventil za regionalne specifične proizvode.
        Specifični ciljevi su:
        1. Pojačanje kapaciteta promovisanjem, inovacije i prodaja regionalnih proizvoda i povećanje kvaliteta proizvoda MSP u pograničnom području; MSP-ovi su smatrani motori ekonomskog razvoja, jer oni predstavljaju 80% od globalnog ekonomskog rasta. U poslednjih nekoliko godina, tržišni uslovi su se dramatično promenile i mala i srednja preduzeća se suočavaju sa novim izazovima vezani troškova, kvaliteta, isporuka, fleksibilnost i razvoj ljudskih
resursa.
        Projekat ima kao cilj da pružanje informacije i alatke koje se odnose na inovaciju, promociju i prodaju regionalnih kvalitetnih proizvoda, uz podršku radionica organizovanih u okviru projekta sajtovima koji će učestvovati kompanije iz Rumunije I Srbije. Firme mogu da dobiju informacije o različitim temama: ljudski resursi, upravljanje organizacije, efikasnost proizvodnje, sistemi kvaliteta, tehnologije zaštite životne sredine, upravljanje otpada, inovacije, najbolje prakse za pristup evropskih fondovima .
        2. Promovisanje ekonomskog rasta između MSP-ovima u pograničnom regionu i lansiranje regionalnih proizvoda pod brendom "Made in Banat”.
Ekonomisti su pokazali jaku vezu između konkurentnosti i brendova, imena, simbola , logoa i dizajna. Granični region ima reputaciju kao dobavljač kvalitetnih proizvoda. Preferencije potrošača su se promenile, oni favorizuju regionalne proizvode na štetu uvoznih proizvoda. Projekat ima kao cilj da stvori brend " Made in Banat " koji će biti primenjen na svim specifičnim regionalnim proizvodima, regionalnih, u cilju povećanja konkurentnosti na tržištu i ukupne konkurentnosti regiona .
        3. Stimulisanje prekogranične saradnje i ravnomernog razvoja.
        U graničnoj oblasti ekonomski razvoj je neravnomeran, stvar koja se može prevazići stimulisanjem saradnjoj između Rumunije i Srbije. Projekat ima kao cilj stvorenje jedne platforme, zajedničku bazu podataka koja će obuhvatiti MSP-ove, poslovnu podršku organizacijama, javna tela koji deluju zajedno da stimulišu saradnju. Platforma će ugostiti virtuelnu izložbu sa firmama iz Rumunije i Srbije sa kvalitetnim regionalnim proizvodima.  
 
Ciljna grupa se sastoji uglavnom od malih i srednjih preduzeća iz županije Timiš (Rumunija) i okruzi Centralnog, Severnog i Južnog Banata (Srbija), potencijalni kupci regionalnih proizvoda/usluga I predstavnici mass-medija u pograničnom regionu. Izborom ove ciljne grupe želi se promena načina razmišljanja o kupovini proizvoda uvoznog poticanja nasprem regionalnim proizvodima, specifični Banatu. Izbor lokalnih članova mass-medija kao i ciljnu grupu, želi kao rezultat širenje rezultata projekta i obezbediti njenu održivost.
 
        Projekat ima sledeće glavne aktivnosti:
        1. Organizovanje u Temišvaru konferencije za lansiranje "Made in Banat" sa učešćem predstavnicima malih i srednjih preduzeća zainteresovanih u projektu a i u strategiji  pružanjem brenda "Made in Banat", mass-medija u podgraničnom regionu i predstavnici lokalne samouprave koji mogu da doprinesu uspešnoj realizaciji projekta.
        2. Razrađivanje procedure za odobravanje brenda "Made in Banata": principa i kriterijuma za  mala i srednja preduzeća koja proizvode proizvode i usluge specifične regionu. Osnovni kriterijumi postupka su tesno povezani sa konkurentnosti kao što sledi: treba uzeti u obzir nove tehnologije, ljudski resursi, upravljanje organizacije, efikasna proizvodnja, ekoloških tehnologija, upravljanje otpada. Radna grupa za izradu procedura za dobijanje brenda "Made in Banat" je sastavljen od stručnjaka i predstavnika različitih institucija u Rumuniji i Srbiji, koji će razrađivati metodu evaluacije i rada. Posle procesa razvoja, partneri će se primenjivati kriterijume i da će prvo izabrati, a 5 kompanije u Rumuniji i 6 kompanija u Srbiji koje su dobile žig " Made in Banat ".
        3. Stvaranje mreže prekogranične ekonomske saradnje počevši sa preduzećima koja će biti izabrana da nose brend, partneri na projektu, organizacije koje su predstavljene kroz tehničkih eksperata, nevladinih organizacija, istraživački instituti i druge organizacije zainteresovane za podršku razvoja ekonomske konkurentnosti regiona.
        4. Postizanje zajedničke prekogranične baze podataka i veb - sajta projekta, uključujući organizacije i članove mreže prekogranične saradnje koja može da podrži razvoj malih i srednjih preduzeća.
        5. Organizovati 10 radionica (5 održanih u Rumuniji i 5 u Srbiji) sa temama kao što su: nove tehnologije, ljudskih resursa, efikasnosti proizvodnje, inovacije. Projekat će organizovati, uz zajedničko učešće firmi u pograničnom regionu. U okviru svake radionice će se predstaviti brend "Made in Banat" i važnost regionalnog identiteta u rastu ekonomskoj konkurentnosti u graničnoj oblasti .
        6. Organizovanje prekograničnih poslovnih dogadjaja – udvostručen veyanim programom - u Pančevu i Zrenjaninu , koima će prisustvovati oko 40 izlagača od kojih 10 preduzeća će da budu iz Rumunije.
        7.  Postizanje virtuelne izložbe gde će biti promovisani lokalni i regionalni proizvodi.
        8. Organizovanje u Temišvaru završnoj konferenciji čiji će cilj biti prezentacija konačnih rezultata i osiguranje održivosti projekta.